Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Oudervereniging

Taken van de oudervereniging

De oudervereniging vergadert 9 á 10 keer per jaar. De notulen liggen in mappen op school. 

Jaarlijks wordt in oktober/november de zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het financieel verslag van de oudervereniging, het jaarverslag van het team, MR en oudervereniging gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (op dat moment) lopende zaken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het team , MR en oudervereniging. Indien nodig worden er op deze avond ook nieuwe ouders gekozen in de MR en/of oudervereniging. Iedere ouder krijgt een uitnodiging om bij deze zakelijke ouderavond aanwezig te zijn.

De leden van de oudervereniging helpen op school bij de organisatie en uitvoeren van diverse activiteiten, zoals schoolreizen, sinterklaas- en kerstviering, oud papier, eerste  en laatste schooldag en paasactiviteit.

Tevens beheert de oudervereniging de gelden, die de ouders bijeenbrengen middels acties, in- en uitstuif, schoolfonds en oud papier.

De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de medezeggenschapsraad en school.

Ook is er per groep een klassenouder (1 of 2). Deze is er ter ondersteuning van de leerkrachten, maar ook van de oudervereniging en kan worden ingezet om hulpouders te regelen bij activiteiten.