Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Schoolfonds

Schoolfonds 

De kinderen krijgen eenmaal per jaar een factuur met een begeleidende brief, waarin door de oudervereniging wordt verzocht  een vrijwillige bijdrage te geven aan het schoolfonds. Het geld wordt gebruikt voor diverse doeleinden: Sinterklaas, Kerstmis, laatste schooldag enz. en wordt beheerd door de oudervereniging.

We gaan ervan uit dat ouders aan dit fonds een bijdrage willen leveren van minimaal €20,- per leerling.

We laten dus de mogelijkheid open voor een grotere bijdrage. Deze extra bijdrage wordt voor een nader te bepalen doel gebruikt.