Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Kinderwoud

In de multifunctionele accommodatie Us Kubus biedt Kinderwoud:

Kinderdagverblijf
Locatie Us Kubus biedt kinderen van nul tot 4 jaar een fijne en veilige plek om verzorgd te worden en te spelen met leeftijdsgenootjes. De dagen verlopen volgens een vast ritme, met herkenbare momenten voor eten, drinken en slapen. Bij de jongste kinderen volgen we het ritme van het kind. In verticale groepen met vaste leiding zorgen we ervoor dat uw kind zich vertrouwd en thuis voelt.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur.
Op deze locatie is zowel reguliere als flexibele opvang en verlengde opvang mogelijk.

Reguliere opvang is opvang op vaste dagen in de week van 07.30 tot 18.00 uur. Tussen 07.30 uur en 08.00 uur bieden wij de mogelijkheid voor de kinderen om te ontbijten.


Peuterspeelzaal
Samen zingen, knutselen, verven of kleien… Op een peuterspeelzaal valt veel te kiezen, maar niet grenzeloos. Een peuterspeelzaal is leerzaam voor uw kind en versoepelt de overgang naar de basisschool. De indeling van een dagdeel verloopt volgens een enigszins vast patroon zodat kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Vrij spel en gerichte activiteiten wisselen we af met gezamenlijke momenten in de kring.

Combinaties
Maandagochtend en woensdagochtend
Dinsdagochtend en donderdagochtend

Openingstijden
Van 08.45 tot 11.45 uur

Buitenschoolse opvang (BSO)
Bij de buitenschoolse opvang van Kinderwoud kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar na schooltijd en in de schoolvakanties opgevangen worden. Kinderen brengen bij ons hun vrije tijd door en zijn daarom vrij om zelf te kiezen wat ze willen doen. Wij bieden de kinderen allerlei spelmogelijkheden afgestemd op hun leeftijd. Dikwijls worden er activiteiten ondernomen, zoals een uitstapje naar een park of naar de kinderboerderij tijdens de schoolvakanties. In overleg met de Pedagogisch Medewerkster is het mogelijk om soms een vriendje mee te nemen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag voor schooltijd vanaf 07.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. In de vakanties is de BSO de gehele dag geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
 


Gerelateerde links: