Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

start schooldag 17 augustus

Beste ouders,We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en goed is uitgerust. Maandag aanstaande openen de deuren van de Optimist weer voor een nieuw schooljaar. We hebben er veel zin in!Bijgaand een brief van onze bestuurder Ingrid Janssen. Hierin worden de coronamaatregelen die voor de basisscholen gelden nog eens benoemd. Wij vragen u deze brief goed door te nemen. De praktische maatregelen zijn in het kort:* Alle leerlingen gaan volledig naar school. * Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. * Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. * De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. * Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Meer informatie over het protocol van de PO Raad kunt u vinden op www.weeropschool.nl. Nog een paar belangrijke praktische zaken:1 september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. De leerkracht van uw kind zal u nog nader informeren over wat er allemaal mee moet enz. Vrijdag 21 augustus is er een Ambion fusie feestdag! Dit wordt in de ochtend met de kinderen gevierd. De kinderen zijn 12.00 uur vrij! Het middagprogramma is voor alle personeelsleden van Ambion.Een fijn weekend en tot maandag!Linda Meijerdirecteur

Lees meer 

traktaties en citotoetsen

Beste ouders,Hierbij een bericht tussendoor over 2 onderwerpen:Trakteren:Vanaf maandag 8 juni mogen kinderen die jarig zijn trakteren op iets leuks/lekkers wat voorverpakt is. Graag bescheiden: dus één stuk is voldoende. Citotoetsen:In het team hebben we uitgebreid gediscussieerd over het wel of niet (cito)toetsen voor de zomervakantie. De cito-eindtoets neemt ruim 2 weken in beslag en die tijd willen de collega's graag besteden aan het bijspijkeren van (eventuele) hiaten die zijn ontstaan tijdens de thuiswerkperiode.We hebben besloten dat voor groep 4 t/m 8 de cito-eindtoets in de 4e en 5e week van het nieuwe schooljaar wordt afgenomen. Daarna volgt de analyse en de opzet van de groepsplannen voor schooljaar 2020-2021. Kort daarop worden dan ouder/kennismakingsgesprekken gepland waarin ook de cito-toets kan worden besproken.Groep 3 neemt wel de cito-eindtoets af. Dit betreft AVI, spelling en rekenen en groep 4 neemt alleen de AVI-toets af. Dit zijn korte toetsmomenten, waarbij we in de groepen 3 en 4 nog even goed de leesvorderingen in kaart willen brengen.Volgende week dinsdag hebben we een teamvergadering, waarin we ondermeer een beslissing nemen over de (rapport)gesprekken dit schooljaar. U krijgt hierover volgende week bericht via het ouderportaal, of via de nieuwsbrief (ook via het ouderportaal).Hartelijke groet,Linda Meijerdirecteur

Lees meer 

Brief voor ouders van bestuurder Ingrid Janssen

Beste ouders/verzorger(s),Bijgaand een brief van Ingrid Janssen, onze voorzitter van het College van Bestuur.Mochten er vragen zijn, kunt u uiteraard met de leerkracht(en) van uw kind(eren) contact opnemen. Indien u mij wilt spreken, ben ik bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.Hartelijke groet,Linda MeijerDirecteur06 8230 8344 

Lees meer 

Muzikale Playground: samen muziek maken!!

Beste ouders/verzorg(st)ers, Bijgaand de brochure over de mogelijkheid voor kinderen om op de woensdagen ná schooltijd mee te doen aan muzikale vorming, geleid door Atelier Majeur uit Heerenveen.De docent Harmen en ondergetekende komen het programma volgende week voorstellen in de groepen. Er kunnen maximaal 12 kinderen per keer aan meedoen. Inschrijven hoeft niet, maar om zeker te zijn van een plekje, kan er op een lijst op het podium worden ingetekend.Met vriendelijke groet,Linda Meijerdirecteur

Lees meer