Schakelklas

In het voorjaar van 2018 zijn we op OBS de Optimist gestart met twee schakelklassen, een onderbouw- en een bovenbouw groep. Het doel van de Schakelklas is om kinderen van zogenoemde statushouders het Nederlands te leren. Deze kinderen hebben vaak een achterstand in de Nederlandse taal, waardoor zij in het reguliere onderwijs problemen ervaren. Ook kan er vaak in het reguliere onderwijs te weinig aandacht gegeven worden om de taalachterstand weg te werken. Voor de leerlingen in de bovenbouw groep is het aanbod gericht op het leren van de nieuwe taal door het spreken (klankonderwijs), het leren lezen en schrijven, maar vooral het uitbreiden van de woordenschat in het Nederlands. Voor rekenen ligt de basis ook weer op het woordbegrip met de daarbij passende rekenniveaus.

De Schakelklas is een gezamenlijk initiatief van Ambion, CBO Meilan, Kinderwoud en de gemeente Heerenveen. Leerlingen van zowel Ambion als CBO Meilan bezoeken de Schakelklas.