Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

De Basis en Primus: samen verder als één

Beste ouders, Ambion heeft de intentie om op 1 augustus 2020 de twee dochters De Basis en Primus te laten fuseren. We gaan dan verder als één organisatie onder de naam Ambion. Dit schooljaar nemen we de tijd om met elkaar de diverse stappen die nodig zijn in het proces te zetten. Het betreffen voornamelijk formele, juridische stappen waar u als ouders weinig tot niets van merkt. Waar voor velen van ons de stap naar één organisatie al heel vanzelfsprekend is, is dat voor de buitenwacht wellicht niet het geval. Onze relaties en stakeholders willen we in dit proces nauw betrekken. Ook u moet het vertrouwen hebben/krijgen in de nieuwe organisatie Ambion. De eerste stap hierin is gezet: de GMR-en van De Basis en Primus hebben de intentieverklaring ondertekend. Een mooi startsein om het fusietraject nu verder uit te rollen.Wij houden u dit schooljaar graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de fusie. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de directeur van uw school. 

Lees meer 

vooraankondiging staking in het onderwijs op 6 november!

Beste ouders,In de bijlage vindt u een brief van onze bestuurder met de vooraankondiging van een staking door het onderwijs op 6 november aanstaande. Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek op 16 oktober tussen de minister en PO-Raad en de vakbonden, wordt de landelijke staking definitief.Houdt u er alvast rekening mee dat de school op woensdag 6 november dicht is? Met vriendelijke groet,Linda Meijerdirecteur 

Lees meer 

ouderavond 28 november!!

Beste ouders/verzorgers,Donderdag 26 september krijgt uw kind een envelop mee met daarin een prachtige jaarkalender van dit schooljaar. Deze kalender is zorgvuldig gemaakt en kunt u aan de bijbehorende clip ophangen op een plek waar u vaak bent (keuken, badkamer etc.) Zo bent u op de hoogte van zaken op school die ouders aan gaan. De meeste data staan er al in en de kalender is inmiddels geprint. Via het ouderportaal brengen wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen en aanvullingen.De nieuwste datum die u er straks al bij kunt zetten is donderdag 28 november: 18.00 tot 19.00 uur. De kinderen presenteren dan o.a. hun eigen werk in de klas en vertellen hoe zij met elkaar in de klas of op het leerplein werken. Daarnaast is er een informatietafel waar de OV u over de verantwoording van de uitgaven van het schoolgeld kan vertellen en de MR informeert u over de werkzaamheden van afgelopen schooljaar.Kortom: een datum om te ONTHOUDEN!!Hartelijke groet,Linda Meijerdirecteur 

Lees meer 
Deel deze pagina