Brede wijkschool/IKC

Sinds 2008 maakt onze school deel uit van een zogenaamde ‘brede wijkschool’. Het doel van de brede wijkschool is de relatie tussen de school en de omgeving, alsmede de betrokkenheid van de ouders bij de school te versterken. Belangrijke speerpunten daarbij zijn de samenwerking met andere instellingen en het gebruik van het schoolgebouw als een multifunctionele ruimte. De uitgangspunten voor de brede wijkschool zijn:

  • gericht werken aan de versterking van de onderwijskansen van kinderen
  • een netwerk van samenwerkende participanten rond de school formeren
  • de zorg- en buurtfunctie rond de school verbreden
  • waar mogelijk het schoolgebouw multifunctioneel gebruiken
  • door samenwerking in een netwerk een integraal aanbod van zorg tot stand brengen
  • de kans bieden om een kader te ontwikkelen voor samenwerking met instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en vorming van kinderen in een leeftijd van 0 tot circa 16 jaar (in een doorlopende lijn)

De samenwerking binnen de Bredewijkschool is de afgelopen jaren goed verlopen. De komende jaren wordt de stap gezet naar de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC).