Missie en visie

De Missie van de Optimist:

"Daltononderwijs is iedere leerling gegund"!

Daltononderwijs op de Optimist staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Ons onderwijs is adaptief en nodigt leerlingen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.

Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten, is op de Optimist vanzelfsprekend. Daarmee gaat ons Daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

De Visie van de Optimist:

"De opbrengst, dat ben ik"!

De Optimist is vanaf schooljaar 2019-2020 een Daltonschool in oprichting. Dat betekent dat wij inhoud geven aan brede vorming van 21e-eeuwse vaardigheden, waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale-, persoonlijke groei en autonomie. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichtzelf te halen door middel van toekomstgericht onderwijs.

De Optimist biedt kinderen handvatten die hen in staat stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn.

 

 

Gerelateerde documenten: