Verkeerveiligheidslabel

De Optimist beschikt over het verkeersveiligheidslabel, toegekend door Veilig Verkeer Nederland. Dat betekent onder andere dat de school een verkeersveilige school is. Samen met de verkeersouders en externe organisaties wordt binnen iedere groep een invulling gegeven aan theorie en praktijk in het verkeer met een theoretisch- en praktijkexamen voor de leerlingen uit groep 8. Dit alles is duidelijk vormgegeven in een verkeersplan.

Parkeerbeleid

De school staat in een zone waar u alleen mag parkeren met een parkeervergunning. Als u uw auto toch in die zone parkeert, zonder vergunning, kunt u bekeurd worden door parkeerbeheer of de politie.

U wordt verzocht als ouder/ verzorger zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen, ook bij slecht weer. Indien u toch gebruikmaakt van de auto gelden de volgende regels:

- Maak bij het parkeren bij school gebruik van de parkeerhavens. Auto's die langs de weg geparkeerd staan, zorgen voor levensgevaarlijke situaties voor de kinderen. Kinderen tot 10 jaar zijn niet groot genoeg om over een auto heen te kijken bij het oversteken. Ook u kunt de kinderen niet zien tussen de auto's staan. Zij komen dus totaal onverwachts achter auto's vandaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties die iedere dag vlak voor school kunnen plaatsvinden.

- De Optimist beschikt over een "tut en der ut" strook voor de school. Kinderen die met de auto gebracht en gehaald worden, kunnen hier veilig in- en uitstappen. Ook hindert u dan het andere verkeer niet of nauwelijks.

- Tijdens de haal- en breng tijden is er een afgesproken rijrichting van de Barten richting de Bolster. Dit betekent dat sommige ouders een rondje moeten rijden. De afgesproken rijrichting maakt de verkeerssituatie voor kinderen een stuk overzichtelijker.

- Met de gemeente is afgesproken dat er tijdens de haal en breng momenten geen controles worden gehouden op het parkeren zonder vergunning.

- Zet in geen geval de auto op het schoolplein, ook niet bij de ruimte van de ingang van de kleuters/ BSO.