Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

laatste schooldag donderdag 2 juli, kinderen om 12.00 uur vrij!!

Beste ouders,Even een reminder over de laatste schooldag, zoals u ook in de nieuwsbrief kunt lezen en in onze jaarkalender terug kunt vinden.Voor de kinderen hebben we op donderdag 2 juli een leuk ochtendprogramma, waarna zij om 12.00 uur vrij zijn en van de zomervakantie kunnen gaan genieten!Met vriendelijke groet, Linda Meijer 

Lees meer 

voorzitter OV gevraagd!

Beste ouders,In de bijlage de vacature voor de functie van voorzitter van onze Ouder Vereniging! Bij interesse graag een reactie via de mail naar linda.meijer@debasis.frl. Maar bellen mag natuurlijk ook! We hopen op veel geïnteresseerde kandidaten!Met vriendelijke groet,Linda Meijerdirecteur  

Lees meer 

voorzitter OV gezocht!!

Beste ouders/verzorgers,Bijgaand de vacature waarin een voorzitter van de Ouder Vereniging wordt gevraagd. Graag uw reactie naar het mailadres van een van bestuursleden, zoals aangegeven in de vacature.We hopen op enthousiaste reacties!!Met vriendelijke groet,Linda Meijerdirecteur

Lees meer 

belangrijk bericht over versoepeling Coronamaatregelen op school

Beste ouder(s), verzorger(s), Vanaf 8 juni mogen de scholen in het basisonderwijs weer helemaal open. Na een paar weken waarin uw kind(eren) 50% onderwijs heeft gevolgd, is dit een nieuwe versoepeling van de landelijke Corona maatregelen. Wij zijn blij dat we op deze manier het schooljaar met alle leerlingen kunnen afsluiten. Deze versoepeling stelt ons echter ook voor nieuwe uitdagingen bij de organisatie van ons onderwijs. In deze brief informeren wij u graag hoe wij dit vanaf 8 juni binnen onze school gaan vormgeven. Landelijk protocol en besluiten AmbionDe PO-Raad heeft ook deze keer protocollen opgesteld die leidend zijn voor alle scholen in het basisonderwijs in Nederland. U kunt dit protocol vinden op https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/. Dit protocol is verplicht om de scholen in het primair onderwijs überhaupt open te mogen stellen. Ambion hanteert dit protocol als uitganspunt voor het formuleren van haar standpunten en het nemen van besluiten.  Nu we als samenleving weer langzaam opstarten, lijkt het of de ruimte die we kunnen nemen groter wordt en we meer vrijheid krijgen. We willen echter nadrukkelijk benoemen, dat het nog steeds belangrijk is om de algemene regels van het RIVM op te volgen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het beschermen van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers, zeer serieus. Dit leidt soms tot lastige en moeilijke besluiten. Wij vragen u daarom om uw begrip en hopen dat we ook deze komende weken een beroep op uw saamhorigheidsgevoel mogen doen. Beperkende maatregelen vanaf 8 juniHet nieuwe protocol van de PO-Raad geeft op veel punten duidelijkheid. De volgende beperkende maatregelen blijven ook vanaf 8 juni van kracht:De 1,5 meter regel geldt voor leerkrachten onderling, voor het contact tussen leerkracht en leerling zo veel mogelijk, voor leerlingen onderling niet.  Geen groepsactiviteiten buiten de school/het schoolterrein vanwege het groepscontact met anderen en daarmee onbeheersbaarheid  Leerlingen gaan weer voor 100% naar school.  Ouders en externen komen gedurende schooltijd niet in de school of op het schoolplein. Hiervoor geldt een versoepeling voor vrijwilligers en personen die structureel een bijdrage leveren aan het onderwijs of de organisatie hiervan. Beperk het verkeer binnen de school zo veel mogelijk en tot het hoogstnoodzakelijke. In lijn met dit protocol heeft Ambion haar scholen geïnformeerd over de ruimte die er is om zelf invulling te geven aan het onderwijs op de school, passend bij bijvoorbeeld het schoolgebouw en de leerlingenaantallen. Wij zoeken daarbij niet de uiterste grenzen op van wat mag, maar benaderen iedere situatie positief en met het oog op wat redelijkerwijs wel mogelijk is. Op basis van het protocol en de afspraken binnen Ambion awillen wij de komende weken het onderwijs als volgt invulling geven: vanaf 8 juni aanstaande starten wij weer met volledige klassen. De andere geldende regels binnen- en buiten school blijven verder van kracht, eveneens volgens de richtlijnen die door Ambion zijn gesteld.    Met inachtneming van de richtlijnen is er gelukkig steeds meer mogelijk en in het algemeen kunnen we concluderen dat iedereen blij is met deze nieuwe bewegingsruimte en vrijheid. We gaan de laatste weken tot de zomervakantie zo positief en creatief mogelijk invullen, zodat we dit bijzondere schooljaar voor iedereen op een goede manier afsluiten. Met vriendelijke groet, Linda MeijerDirecteur obs de Optimist

Lees meer 

traktaties en citotoetsen

Beste ouders,Hierbij een bericht tussendoor over 2 onderwerpen:Trakteren:Vanaf maandag 8 juni mogen kinderen die jarig zijn trakteren op iets leuks/lekkers wat voorverpakt is. Graag bescheiden: dus één stuk is voldoende. Citotoetsen:In het team hebben we uitgebreid gediscussieerd over het wel of niet (cito)toetsen voor de zomervakantie. De cito-eindtoets neemt ruim 2 weken in beslag en die tijd willen de collega's graag besteden aan het bijspijkeren van (eventuele) hiaten die zijn ontstaan tijdens de thuiswerkperiode.We hebben besloten dat voor groep 4 t/m 8 de cito-eindtoets in de 4e en 5e week van het nieuwe schooljaar wordt afgenomen. Daarna volgt de analyse en de opzet van de groepsplannen voor schooljaar 2020-2021. Kort daarop worden dan ouder/kennismakingsgesprekken gepland waarin ook de cito-toets kan worden besproken.Groep 3 neemt wel de cito-eindtoets af. Dit betreft AVI, spelling en rekenen en groep 4 neemt alleen de AVI-toets af. Dit zijn korte toetsmomenten, waarbij we in de groepen 3 en 4 nog even goed de leesvorderingen in kaart willen brengen.Volgende week dinsdag hebben we een teamvergadering, waarin we ondermeer een beslissing nemen over de (rapport)gesprekken dit schooljaar. U krijgt hierover volgende week bericht via het ouderportaal, of via de nieuwsbrief (ook via het ouderportaal).Hartelijke groet,Linda Meijerdirecteur

Lees meer