Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Brief voor ouders van bestuurder Ingrid Janssen

Beste ouders/verzorger(s),Bijgaand een brief van Ingrid Janssen, onze voorzitter van het College van Bestuur.Mochten er vragen zijn, kunt u uiteraard met de leerkracht(en) van uw kind(eren) contact opnemen. Indien u mij wilt spreken, ben ik bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.Hartelijke groet,Linda MeijerDirecteur06 8230 8344 

Lees meer 

digitale schoolkrant

Beste ouders/verzorger(s), De afgelopen week heeft Ingrid Janssen naar aanleiding van haar oproep veel leuke berichten ontvangen van leerlingen. Deze zijn verzameld in de eerste Ambion schoolkrant "Wij leren thuis". (onderstaande link).We weten niet hoe lang de Corona maatregelen nog van kracht zijn. Maar tot die tijd hopen we iedere week een "Wij leren thuis" schoolkrant uit te brengen vol creativiteit, talent en leuke berichten over het thuis leren. Veel leesplezier!  https://sway.office.com/B4zoZVvhwfnQU5Cl?ref=Link Met vriendelijke groet,Linda MeijerDirecteur

Lees meer 

schoolonderzoeken GGD

Beste ouders/verzorger(st)ers, Op 15 maart 2020 is door de overheid besloten om de scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot 6 april 2020 te sluiten, dit in verband met het Coronavirus.Dit betekent ook dat de schoolonderzoeken voor zowel groep 2 en groep 7 en de overleg momenten op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot 6 april geannuleerd zijn, tenzij de overheid anders doet besluiten. Leerlingen krijgen een nieuwe uitnodiging voor het schoolonderzoek. De GGD Fryslân blijft wel bereikbaar voor ouders en medewerkers van bovengenoemden. Er kan dan ook contact opgenomen worden met de eigen jeugdverpleegkundige of doktersassistente voor zowel vragen betreft het Coronavirus als andere vragen.Dit kan via j.tijsma@ggdfryslan.nl of 088-2299922. Verdere informatie en actuele stand van zaken rondom het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en GGD Fryslân. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.      Met vriendelijke groet, Judith Tijsma Jeugdverpleegkundige 0-12 / Preventiewerker WSZ 5regio Zuidoost: Heerenveen  [GGD1700-6_GGD_logo_roze-paars]GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg    

Lees meer 

Muzikale Playground: samen muziek maken!!

Beste ouders/verzorg(st)ers, Bijgaand de brochure over de mogelijkheid voor kinderen om op de woensdagen ná schooltijd mee te doen aan muzikale vorming, geleid door Atelier Majeur uit Heerenveen.De docent Harmen en ondergetekende komen het programma volgende week voorstellen in de groepen. Er kunnen maximaal 12 kinderen per keer aan meedoen. Inschrijven hoeft niet, maar om zeker te zijn van een plekje, kan er op een lijst op het podium worden ingetekend.Met vriendelijke groet,Linda Meijerdirecteur

Lees meer