Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

De Basis en Primus: samen verder als één

Beste ouders, Ambion heeft de intentie om op 1 augustus 2020 de twee dochters De Basis en Primus te laten fuseren. We gaan dan verder als één organisatie onder de naam Ambion. Dit schooljaar nemen we de tijd om met elkaar de diverse stappen die nodig zijn in het proces te zetten. Het betreffen voornamelijk formele, juridische stappen waar u als ouders weinig tot niets van merkt. Waar voor velen van ons de stap naar één organisatie al heel vanzelfsprekend is, is dat voor de buitenwacht wellicht niet het geval. Onze relaties en stakeholders willen we in dit proces nauw betrekken. Ook u moet het vertrouwen hebben/krijgen in de nieuwe organisatie Ambion. De eerste stap hierin is gezet: de GMR-en van De Basis en Primus hebben de intentieverklaring ondertekend. Een mooi startsein om het fusietraject nu verder uit te rollen.Wij houden u dit schooljaar graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de fusie. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de directeur van uw school. 

Lees meer 

vooraankondiging staking in het onderwijs op 6 november!

Beste ouders,In de bijlage vindt u een brief van onze bestuurder met de vooraankondiging van een staking door het onderwijs op 6 november aanstaande. Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek op 16 oktober tussen de minister en PO-Raad en de vakbonden, wordt de landelijke staking definitief.Houdt u er alvast rekening mee dat de school op woensdag 6 november dicht is? Met vriendelijke groet,Linda Meijerdirecteur 

Lees meer 

Nieuwsflits De Optimist!

Beste ouders,in de bijlage de eerste nieuwsflits van de Optimist. We streven ernaar om dit iedere maand te doen!Fijne meivakantie toegewenst van het hele team van De Optimist

Lees meer