Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Geledingen

De OBS De Optimist kent een geledingen die een aantal keren per jaar bij elkaar komen, zoals de oudervereniging (OV), de medezeggenschapsraad (MR), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van De Basis Heerenveen en de leerlingenraad (LR).