Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Scholennetwerk De Basis

OBS De Optimist is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Bredewijkschool

Sinds 2008 is onze school deel gaan uitmaken van een zogenaamde ‘brede wijkschool’. Het doel van de brede wijkschool is de relatie tussen de school en de omgeving, alsmede de betrokkenheid van de ouders bij de school te versterken. Belangrijke speerpunten daarbij zijn de samenwerking met andere instellingen en het gebruik van het schoolgebouw, als een multifunctionele ruimte. De uitgangspunten voor de brede wijkschool zijn:

  • gericht werken aan de versterking van de onderwijskansen van kinderen
  • een netwerk van samenwerkende participanten rond de school formeren
  • de zorg- en buurtfunctie rond de school verbreden
  • waar mogelijk het schoolgebouw multifunctioneel gebruiken
  • door samenwerking in een netwerk een integraal aanbod van zorg tot stand brengen
  • de kans bieden om een kader te ontwikkelen voor samenwerking met instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en vorming van kinderen in een leeftijd van 0 tot circa 16 jaar (in een doorlopende lijn)


Verder is ons streven om de concepten van alle verschillende participanten binnen een groeimodel te onderzoeken en werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

Daarnaast kunnen er allerlei (extra) activiteiten worden ontwikkeld die bijdragen aan de idee van de brede wijkschool zoals hierboven geformuleerd, waardoor aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn. Met de gemeente Heerenveen wordt hier regelmatig over overlegd.

De komende jaren wordt gewerkt aan een eenduidige visie en de consequenties daarvan voor de werkelijke uitvoering van projecten. Nu al zorgt de activiteitencommissie dat er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd worden waar alle wijkbewoners uitgenodigd worden. Een greep uit die activiteiten: een aantal keren per jaar disco, podium vrij, wijkfeest, cursus bloemschikken, palm pasen knutselochtend, inloopmiddag voor ouders met jonge kinderen.

Volgens het stappenplan zal de Brede Wijkschool gerealiseerd worden. Tot die tijd zullen de projectgroep (vertegenwoordigers van alle participanten), de stuurgroep (vertegenwoordigers uit alle besturen) en de activiteitencommissie (vertegenwoordigers uit iedere participantengroep) al het nodige in het werk stellen om ook daadwerkelijk tegemoet te kunnen komen aan de gestelde doelen.